Co je to ekofarma?

Název ekofarma vznikl ze slov ekologie a farma. Ekofarmy jsou zemědělské podniky, hospodařící ekologickým způsobem. Nepoužívají žádné chemické prostředky, pouze přírodní produkty. Ekologický způsob hospodaření znamená vrátit se k původnímu způsobu zemědělství, který využívali již naši předci. Ekohospodaření neškodí přírodě, respektuje přirozené principy a postupy.

Výhody ekologického způsobu hospodaření jsou nepopiratelné

Do půdy se nedostávají chemické látky, které jsou jen stěží odbouratelné a některé ani odbourat nelze. Ekologické zemědělství udržuje a zlepšuje dlouhodobou úrodnost půdy a zvyšuje obsah její organické složky. Potraviny z ekologického zemědělství mají vysokou nutriční hodnotu a neobsahují škodlivé chemické látky. Ekofarmy chovají hospodářská zvířata etickým způsobem a poskytují jim přirozené podmínky pro jejich růst a vývoj.

Základ pěstování rostlin představuje zdravá půda. Zdravá půda rostliny vyživuje a je předpokladem našeho života a zdraví. Při ekologickém hospodaření se využívá pestrého hnojení, pestrých osevních postupů a šetrného zpracování půdy. Dosahuje se tak její přirozené úrodnosti. Ekologický zemědělec nehnojí přímo rostliny nýbrž půdu. Díky střídání plodin na poli a rozmanité kulturní krajině v jeho okolí jsou rostliny schopné samy se postarat o své zdraví.

Biopotraviny

Produktem ekologického zemědělství jsou biopotraviny. V dnešní době poptávka po bioproduktech stoupá, proto potraviny s označením “bio” naleznete už téměř ve všech supermarketech. Nejlepší ekoprodukty však koupíte přímo na ekofarmě, pokud máte nějakou v blízkosti nebo můžete navštívit farmářský trh, kde jsou potraviny vždy čerstvé.

Dovolená na farmě

Pro ty, kteří nemají možnost přijít do styku s domácími zvířaty nebo si chtějí vyzkoušet práci na poli a mají zájem prožít několik dní na farmě,  je určena ekoagroturistiku. Takováto dovolená ale nespočívá pouze v pozorování dění na farmě a odpočinku, ale vyžaduje i zapojení se do práce. Každý by si měl tedy předem zvážit, zda je opravdu takovýto pobyt jeho přáním.

Pan Z., který kupuje kozí sýr z blízké ekofarmy, říka: “Kupovat sýr jezdím pravidelně. Takový sýr v obchodě nepořídím a vím jak a kde byl vyroben. Líbí se mi i atmosféra farmy a podpořím tak i místní podnikatele.”

Přidejte komentář