O obalech bez obalu

Na otázku, který obal je nejekologičtější, je jediná odpověď – žádný. Obaly mají pro výrobek ochrannou, transportní a marketingovou funkci. Často však jsou výrobky zbytečně baleny v několika vrstvách a v obalech z nevhodných materiálů. Obaly mají velmi krátou dobu životnosti a tvoří velkou část komunálního odpadu. Proto vybírejme výrobky v minimálním obalu z ekologicky šetrných a snadno recyklovatelných materiálů.

Který obal je nejlepší?

Zboží, jako je například ovoce nebo zelenina, není potřeba balit vůbec. Pro nákup těchto potravin můžeme použít vlastní sáčky, tašky nebo síťky, které pak použijeme znovu při dalším nákupu.

Většina zboží se však bez obalu neobejde. Obaly se vyrábějí nejčastěji z plastu nebo papíru. Výraznou předností papíru oproti plastům je větší možnost recyklace. S recyklací plastu je to už horší. V některých městech se plasty vůbec netřídí a končí buď na skládce, kde se budou rozkládat velmi dlouho, nebo ve spalovně, kde se z nich získá zpět trochu energie.

Skleněné obaly

Obaly ze skla jsou pro přírodu nejšetrnější. Sklo je velmi dobře recyklovatelné. Vratná lahev může být několikrát opětovně naplněna, než je znovu roztavena pro výrobu nové lahve. Musí se sice vymývat s použitím velkého množství vody, energie a čisticích prostředků, při výrobě nové jednorázově plastové lahve je však znečištění prostředí mnohem větší.

Nevýhodou skleněných lahví je jejich váha. Jsou těžší, takže se při dopravě spálí více pohonných hmot. Pokud se vozí na větší vzdálenosti kolem 200 kilometrů, už tak ekologické nejsou a jako vhodnější se zdají být lahve plastové.

Papírové obaly

Z hlediska životního prostředí jsou papírové obaly asi nejlepší, protože papír se dá dobře recyklovat. Třídění papíru je v domácnostech už běžnou věcí. Avšak pozor, pokud se papír znečistí nebo třeba umastí, už pro recyklaci vhodný není a musí se vyhodit. Také povoskovaný papír recyklovat nejde.

Stále častěji se lze setkat s obaly, na kterých je uvedeno, že jde o výrobek z recyklovaného papíru. Takovým výrobkům dáváme přednost.

Nápojové kartony

Nápojům v kartonech, jako jsou například džusy nebo mléko, se pokud možno vyhýbáme. Kartony jsou vyrobeny z papíru, který je potažený plastem a hliníkovou fólií. Tyto tři složky je velmi obtížné znovu oddělit. Z kartonů se znovu získává papír, ale ne ve všech městech je možné kartony třídit. Tam, kde to možné je, jsou pro kartony určeny zvláštní kontejnery nebo se třídí společně s papírem.

Plastové obaly

Plast patří k nejčastějším obalovým materiálům. Výrobci mu dávají přednost, protože nejlépe ochrání výrobky před poškozením, ušpiněním a vlhkostí. Někdy je použití plastového obalu pochopitelné, ale často se můžeme setkat s případy, kdy je takový obal zbytečný. Pro příklad si uveďme mnohdy zbytečné balení zeleniny v supermarketech. Proč balit salátové okurky do plastového obalu, když i bez obalu neztrácejí nic ze svých kvalit. Proč prodávat papriky v plastových krabičkách? Takových případů zbytečného balení je nespočet.

V plastových obalech je balena většina potravin, s vyjímkou například mouky, většiny pečiva, ovoce a zeleniny. Plasty se naštěstí třídí ve většině obcích. Vypláchnuté kelímky od jogurtů, sáčky, krabičky a všechy možné plastové obaly odkládejte do určených kontejnerů. Na některých místech se však plasty netřídí. Například v Brně, kde končí s běžným odpadem ve spalovně.

Snažíme se vyhýbat obalům z PVC. Při jejich výrobě se používají přísady, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí.  Významnou složkou jsou změkčovadla, známé jako ftaláty, které patří k největším znečišťovatelům. Při spalování PVC se uvolňují rakovinotvorné dioxiny, zejména při nízkých teplotách v domácích topeništích.

PET lahve

Lahve z polyetylentereftalátu pomalu nahradily skleněné lahve, protože jsou mnohem lehčí a pro výrobce levnější. Bohužel slouží jen k jednorázovému použití. Naštěstí je můžeme dobře recyklovat a kontejnery na “petky” najdeme téměř všude. Recyklované PET lahve slouží například k výrobě oblečení.

Nutno však podotknout, že nápoje v PET lahvích není vůbec potřeba kupovat. Voda teče z kohoutku. Ochutit ji je možné citronem nebo sirupem. Jsou domácnosti, ve kterých plastovou lahev nenajdete, jak je rok dlouhý.

Hliníkové plechovky

Nápoje v hliníkových plechovkách pokud možno nekupujeme. Při výrobě plechovek se spotřebovává velké množství energie i surovin. Navíc prázdné plechovky končí většinou ve smíšeném odpadu. Některé firmy obalový hliník vykupují. Vypláchnuté plechovky pak můžete odevzdávat tam.

Snažíte se vyhýbat zbytečným obalům? Které obalové materiály třídíte?

Přidejte komentář