Zavalí nás děti odpadem?

Jihočeská společnost Rosa právě zahájila přípravy na projektu „Dopady dětského odpadu“ podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR a MŽP, který poukazuje na problém používání jednorázových plen, které se stávají na skládkách nerozložitelným a ve spalovnách nebezpečným odpadem. Protože ho každé dítě za 2 roky vyprodukuje neuvěřitelnou 1 tunu, stává se to skutečným problémem. Dále řeší problém výběru hraček, i ten by měl zohledňovat jak dopad na životní prostředí, tak na zdraví a bezpečnost dítěte. Projekt by měl pomoci rodičům, ale i prodejcům a místním samosprávám zorientovat se v této problematice a nabídnout alternativy přijatelné z hlediska životního prostředí, bezpečnosti a zdraví dítěte i financí rodin a obcí.

Protože dospělý občan ČR vyprodukuje průměrně 250 kg směsného domácího odpadu za rok, je dítě s půltunou vyhozených jednorázových plen ročně největším producentem směsného komunálního odpadu. Navíc se jedná o odpad netříditelný, problematicky spalitelný a téměř nerozložitelný (doba rozkladu 200 – 400 let), stávají se tak děti v přebalovacím věku (do cca 2 – 3 let) paradoxně největšími znečišťovateli svého vlastního životního prostředí. Ale nemusejí být.

To si uvědomují mnohé rodiny s malými dětmi i samosprávy pokrokovějších obcí. Řešení existuje: od jednorázových plen, které se na našem trhu objevily před zhruba 20 lety, se navrátit k plenám látkovým. “Přitom např. moderní látkové pleny vypadají úplně jinak než plenky z dob našeho mládí. V podstatě byste je na první pohled přirovnali k jednorázovým – mají stejný tvar, zapínání na suché zipy, jsou barevné či s obrázky. Nevyvářejí se a nežehlí. Navíc jsou bez zdravotních rizik, jsou pohodlné, z přírodních materiálů jako je bavlna, len, bambus… Pro jemnou dětskou pokožku určitě to nejlepší,” dodává Mgr Věra Soukupová, koordinátorka projektu ze společnosti Rosa, sama maminka malého syna.

Projekt „Dopady dětského odpadu“ se nezabývá jen plenkami. Za posledních 20 let neúměrně vzrostla celková materiální spotřeba dítěte, tedy i v oblasti potřeb pro děti a zejména hraček. Na trhu se objevily hračky z nekvalitních materiálů, které nevydrží déle než několik měsíců či týdnů, někdy bohužel jen dní. A když doslouží? Končí opět na skládkách a ve spalovnách. Záměrem projektu je rodičům i prodejcům pomoci podle předem daných kritérií vybrat vhodnou, šetrnou a bezpečnou hračku pro jejich malé ratolesti.

V průběhu roku se k tématům chystají osvětové akce pro veřejnost, besedy, výstavy, ale i semináře pro zdravotníky, pedagogy a ekoporadce. Rosa připravuje konference „Ekodítě“, výukové programy pro školy a školky, nové metodické materiály (letáky, plakáty, samolepky i videošoty). Není proto překvapením, že společnost Rosa bude i letos již po páté koordinátorem a realizátorem celorepublikové osvětové kampaně Týden opravdových plen

Mgr. Irena Vacková, realizátorka projektu „Dopady dětského odpadu“ společnosti Rosa, o.p.s.

Více informací k tématu najdete na www. ekodite.rosacb.cz

Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s., Senovážné náměstí 9, 370 01 České Budějovice

www.ekodite.rosacb.cz, tel. 387 432 030, 774 953 244, irena.vackova@rosacb.cz

Tisková zpráva ze dne 21. 2. 2011

Přidejte komentář