Papír – surovina, výrobek, odpad

S papírem a výrobky z něj se setkáváme každý den a je pro nás běžnou součástí života. Víme ale o papíru dost? Jak a z čeho se vyrábí, proč použitý papír třídit a na co se používá?

Historie papíru

Předchůdcem papíru byl pergamen. Papír tak, jak ho známe dnes, byl vynalezen v Číně asi roku 105 n. l. Do Evropy se dostal prostřednictvím Arabů. První výrobny papíru vznikaly ve Španělsku, odkud se pak šířily dále do Evropy. Od 16. století se pak začaly objevovat papírny i v českých zemích (Zbraslav, Turnov, Frýdlant, Staré Město pražské).

Výroba papíru a vliv na životní prostředí

Papír je vyráběn zhutněním vláken, která jsou obvykle přírodní a založená na celulóze. Nejobvyklejší materiál je dřevovina z vláknitého dřeva (většinou jehličnatá dřevina), ale mohou být použity i jiné rostlinné vláknité materiály.

Výroba nového, zejména chlorem běleného papíru, představuje zátěž pro životní prostředí. Na výrobu jedné tuny bílého papíru se spotřebuje zhruba 85 m3 vody, více než dvě tuny dřeva a velké množství elektřiny. Při chlorovém bělení papíru odtékají tisíce tun chlorovaných látek do odpadních vod. Organické sloučeniny chloru jsou známé jedy, jako např. chloroform nebo dioxin. Jsou vysoce jedovaté, vyvolávají rakovinu, poškozují chromozomy i embrya. Při klasické výrobě běleného papíru představuje hlavní surovinu dřevo (asi 75 %).

Recyklace použitého papíru

Papírový odpad lze sbírat a opětovně z něj vyrábět papír, lze jej také spalovat nebo nechat rozložit v kompostu.

Papír patří mezi stoprocentně recyklovatelné materiály. U nás se na jeho třídění používá modrý kontejner. Papíry vhodné k recyklaci jsou kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, kartony a lepenka. Papíry nevhodné k recyklaci jsou mokré, mastné a jinak znečištěné papíry, voskový a uhlový papír (kopírák), použité papírové kapesníky, hygienické vložky a obaly ze směsi papíru a jiného materiálu, jako jsou například obaly Tetra-pak, které obsahují také hliníkovou a polyetylenovou fólii.

Vytříděný použitý papír se využívá na výrobu nového recyklovaného papíru. Na jednu tunu recyklovaného papíru se spotřebuje pouze 16 m3 vody. A co je ještě podstatné, při výrobě jedné tuny recyklovaného papíru je potřeba mnohem méně energie.  Při výrobě neběleného recyklovaného papíru je organické znečištění vod sníženo o 90%. Při výrobě recyklovaného papíru je hlavní surovinou starý papír.

Co napsat na závěr? Abychom při používání papíru snížili zatížení životního prostředí, snažme se omezit zbytečné používání například kancelářského papíru. Před každým spuštěním tiskárny zvažme, zda je tisk opravdu nutný. Použitý papír správně třiďme a při nákupu papírových výrobků vždy zvolme variantu z papíru recyklovaného.

One Response

  1. Dita Purpelová 6.6.2014

Přidejte komentář