Fair Trade

Anglický termín fair trade lze do češtiny přeložit jako férový nebo spravedlivý obchod. Jedná se o způsob obchodování, jehož cílem je v první řadě podpořit malé výrobce a zemědělce z rozvojových zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky tak, aby se dokázali uživit vlastní prací, která je v souladu s ekologicky šetrným a sociálně ohleduplným přístupem.

Pro mnoho pěstitelů tak fair trade představuje příležitost, jak se vymanit z chudoby a neudržitelného ničení přírodního prostředí a vytvořit spolu s dalšími pěstiteli konkurenceschopná sdružení, fungující na mezinárodním trhu. Fair trade podporuje také zaměstnance podniků v jejich úsilí o lepší pracovní a životní podmínky.

Fair trade není organizace, ale spíše tržní přístup, který spojuje úsilí o vytvoření férovějších obchodních podmínek pro rozvojové země a jejich obyvatele v rámci konceptu trvale udržitelného rozvoje.

Nabídka produktů, které jsou vyrobeny podle principů Fair trade, se stále rozšiřuje. Můžeme se setkat například s hračkami, čokoládou, kávou, vínem, bavlnou a mnoha dalšími. Toto zboží koupíme hlavně ve specializovaných obchodech nebo eshopech.

Přidejte komentář