22. březen – světový den vody

Pitná voda se stává stále vzácnější. Její nedostatek patří mezi nejzávažnější globální problémy. Přes veškerou snahu mnoha organizací a sdružení nemá ani v současnosti téměř miliarda lidí po celém světě přístup k nezávadné pitné vodě. OSN proto vyhlásila  v roce 1993 22. březen světovým dnem vody.

Bohužel si často neuvědomujeme, jak je voda pro náš život podstatná. Naštěstí máme kvalitní vody dostatek a právě proto nám připadá jako samozřejmost, jako něco běžného. Pojďme si o vodě tedy něco říct:

Tělo dospělého člověka tvoří ze 60 % voda, tělíčko kojence až ze 75 %. Bez jídla nějakou dobu vydržíme, ale bez vody určitě ne.

Vodu potřebujeme k mnoha každodenním činnostem – koupání, vaření, ulízení nebo praní. Například při mytí rukou spotřebujeme asi 3 l vody, sprchováním 60 l a praním v pračce asi 50 l. Voda je ale nezbytná i v průmyslové výrobě, například k výrobě 1 kg papíru se spotřebuje asi 300 l vody.

V České republice se odhaduje spotřeba vody na osobu a den na 120 l, v zemích třetího světa je to jen 10 l.

Plocha oceánů tvoří 70 % zemského povrchu. Převážnou většinu veškeré vody na Zemi tvoří slaná voda a ledovce. Pouze necelých 0,1 % vody na celé planetě je snadno použitelných pro lidskou potřebu.

Voda je nejrozšířenější sloučenina. Vyskytuje se v přírodě ve skupenství plynném, kapalném a pevném.

Zamysleme se nad tím, jak je voda pro náš život nepostradatelná a chovejme se k ní podle toho.

Přidejte komentář