Silikonová víčka – alternativa potravinářské fólie

Potravinářská fólie je hojně užívaná jako rychlá a jednoduchá forma ochrany rozpracovaných nebo otevřených potravin v lednici, zabraňující jednak jejich okorávání, jednak pachům, aby znehodnocovaly chuť jídla.

Její hlavní výhodou je flexibilita a jednoduchost používání – je možné ji aplikovat samostatně jako jediný obal, do kterého se potravina zabalí a pevně odizoluje, či jako snímatelnou krycí vrstvu na nádobu.

Jako taková je fólie velmi praktická, ale vlivem kontaktu s potravinami a rychlé deformace téměř nerecyklovatelná. V současné době je však možné ji ve většině případů nahradit flexibilními silikonovými víčky.

Potravinářská fólie – materiál a nevýhody

Materiálem pro výrobu potravinářské (stretch) fólie je zdravotně nezávadný polyetylén, tedy termoplast připravovaný převážně zpracováním ropných produktů a derivátů. Výjimečné vlastnosti, jimiž je především pružnost a přilnavost povrchu, vysoce omezují její znovupoužití a znečištění limituje recyklaci, čímž se z potravinářské fólie stává nežádoucí odpad s dlouhou dobou rozkladu. Po použití zpravidla končí ve směsném odpadu.

Alternativa v podobě silikonových víček

Obdobně jako fólie, i silikonová víčka (či pokličky) jsou polymerní báze, avšak základním stavebním prvkem je v tomto případě křemík.

Stejně jako uhlíkaté polymery, i silikon má dlouhou dobu rozkladu, výhoda víček spočívá tedy především v možnosti jejich znovuvyužití – adheze povrchu k potravině je vyšší než vlastní adheze materiálu a při flexibilitě srovnatelné s potravinářskou fólií a technologicky dosažených izolačních vlastnostech nedochází při používání k nevratnému poškození.

Řešení silikonových víček umožňuje aplikaci na jakýkoliv typ nádoby a dobrou přilnavost mají také k potravinám s pevnou strukturou, kromě misek s pevným nebo tekutým obsahem je tedy možné jimi ochránit například také ovoce (meloun, citrusy).

Silikonová víčka s různým tvarem a systémem uchycení dnes vyrábí řada výrobců jako doplňkový sortiment nabídky ekologického zboží.

Jsou dostatečně odolná vůči chladu i zvýšeným teplotám (mohou se používat do mikrovlnky) a snadno omyvatelná, vhodná i pro mytí v myčce.