Letní kapalina do ostřikovačů Nanolab s vůní manga 1 litr

59 

Letní kapalina do ostřikovačů Nanolab s vůní manga 1 litr od značky Nanolab mám e-shop NanoLab.cz aktuálně skladem. Pro více informací přejděte do obchodu:

Popis

Letní kapalina do ostřikovačů Nanolab
SUMMER CAR určená k omývání oken i světlometů, odstraňuje nečistoty a zbytky hmyzu.

Klíčové vlastnosti:

  • letní směs do ostřikovačů vyvinutá laboratoří Nanolab pro okamžité použití
  • jednoduchá aplikace
  • odstraňuje zbytky hmyzu, prach i mastnotu
  • nevytváří na skle ani v systému ostřikovačů vápenné usazeniny

Objem: 1 ltr
Dostupné velikosti: 1 ltr | 5 ltr | 10 ltr | 500 ltr paleta

Prodávané výrobky nejprve testujeme “na vlastní kůži”. Každý výrobek musí být zkrátka perfektní. Nabízíme jenom kvalitní, ověřené a vyzkoušené výrobky. Obsahuje: parfém (označení v souladu s Nařízením EU 648/2004 o detergentech)

Legislativní informace, které tady musí být v této podobě:  Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a/pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad nebo po vymytí k recyklaci. NEBEZPEČÍ

Více o produktu: