LeFleur 100% přírodní esenciální olej Eukalyptus s výhonky rostliny

299 

LeFleur 100% přírodní esenciální olej Eukalyptus s výhonky rostliny od značky LeFleur mám e-shop NanoLab.cz aktuálně skladem. Pro více informací přejděte do obchodu:

Popis

LeFleur 100% přírodní esenciální olej Eukalyptus s výhonky 30 ml

Eukalyptus oceňovaly už naše prababičky. Použivaly ho při nachlazení, také do mastí k uvolnění bolesti svalů a při revmatu. Typickou eukalyptovou vůni zná téměř každý ‒ je svěží, chladivá a příjemná.

 Klíčové vlastnosti eukalyptového oleje:

  • 100% přírodní vonný olej s rostlinými výhonky 
  • oblíbený v aromaterapii
  • do aromalamp a difuzérů
  • olej můžete použít do domácích úklidových přípravků, k provonění interiéru, prádla…
  • pomůže uchránit před komáry a jiným obtížným hmyzem
  • v šatní skříni vám pomůže proti šatním molům

Upozornění
Nepoužívejte neředěné na pokožku. 

Objem lahvičky: 30 ml eukalyptového oleje s výhonky rostliny
Vůně: charakteristická eukalyptová – svěží, chladivá 

Prodávané výrobky nejprve testujeme “na vlastní kůži”. Každý výrobek musí být zkrátka perfektní. Nabízíme jenom kvalitní, ověřené a vyzkoušené výrobky. Aromaterapeutické účinky eukalyptu: Nařízení Evropského parlamentu nám neumožňují uvádět u výrobků neschválená zdravotní tvrzení. Není to možné ani v případech, kdy jsou tato zdravotní tvrzení potvrzená vědeckými studiemi. Zdravotní tvrzení zde není možné uvádět ani v rámci osobních zkušeností a referencí. Obsahuje: 1,8-cineol, L-limonen, gama terpinen, p-cymen, pin-2(3)-en, pin-2(10)-e, dihydro-p-cymen, myrcen, terpinolen, alfa-Terpinen, linalool. Alergeny: Limonene, Linalool, Geraniol.

Legislativní informace, které tady musí být v této podobě: Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obal ve sběrně odpadů.
NEBEZPEČÍ.

Více o produktu: