VYZKOUŠEJ LeFleur 100% přírodní esenciální olej Tea tree

29 

VYZKOUŠEJ LeFleur 100% přírodní esenciální olej Tea tree od značky LeFleur mám e-shop NanoLab.cz aktuálně skladem. Pro více informací přejděte do obchodu:

Popis

TESTER pro čichový vjem: LeFleur 100% přírodní esenciální olej Tea tree

Klíčové vlastnosti oleje:

 • koncentrovaný přírodní esenciální olej.
 • Tea tree olej je považovaný za přírodní alternativu účinných chemických látek obsažených v kosmetických produktech na léčení nebo potlačování různých kožních problémů. 
 • má silné antibakteriální, protizánětlivé, antivirusové a antifungální vlastnosti.
 • je vhodný na mastnou a problematickou pleť, odstraňuje projevy akné, snižuje tvorbu kožního mazu, působí proti zápalu.
 • hydratuje suchou pokožku, snižuje svědění a podráždění, pomáhá při ekzémech.
 • uklidňuje podrážděnou a spálenou pokožku a také pokožku po štípnutí hmyzem.
 • působí jako přírodní deodorant, snižuje tělesný zápach.
 • má repelentní účinek, odpuzuje hmyz, je účinný v boji proti vším
 • vůně: charakteristická.
 • vhodný do kosmetiky, mýdel, na výrobu vonných parfémových kompozicí, také vhodná na výrobu svíček a do aromalamp.
 • vhodný na výrobu domácích čisticích přípravků

Na pokožku nepoužívejte v koncentrované formě.

Před použitím doporučuje provést tzv. patch test, tj. nanést a otestovat přípravek na malou plošku pokožky, nejlépe na zápěstí a vyčkat na reakci. Objeví-li se alergická reakce, povrch pokožky umyjte vlažnou vodou a výrobek přestaňte používat. 

Objem: 0,5 ml | 27 kapek pro čichový vjem
Vůně: charakteristická
Alergeny: Limonene

Legislativní informace, které tady musí být v této podobě.

 • Hořlavá kapalina a páry.
 • Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • Dráždí kůži
 • Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
 • NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • Skladujte uzavřené.
 • dstraňte obal podle místních/regionálích/státních/mezinárodních předpisů.
 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Nebezpečí

Prodávané výrobky nejprve testujeme “na vlastní kůži”. Každý výrobek musí být zkrátka perfektní.

Více o produktu: