Bezpečná dětská dezinfekce na ruce VIROŽROUT 30 ml Motiv: Červená "Kitty"

69 

Bezpečná dětská dezinfekce na ruce VIROŽROUT 30 ml Motiv: Červená "Kitty" od značky mám e-shop NanoLab.cz aktuálně skladem. Pro více informací přejděte do obchodu:

Popis

Bezpečná dětská dezinfekce na ruce hustý „VIROŽROUT“ dezinfekce na ruce ničí až 99,9 % virů a bakterií. Dezinfekce má vysoce dlouhotrvající účinky, je velmi šetrná k pokožce, a je tak vhodná pro celou rodinu. Vaši pokožku zanechá čistou a voňavou, díky přírodní vonné esenci LeFleur.

Ideální pro malé hrdiny a hrdinky. Bakterie jako Valerie, bacil Vasil nebo vir Kazimír budou bez šance.

Návod na použití: aplikujte dostatečné množství přípravku. Naneste přípravek do dlaní a rozetřete po celé ploše rukou včetně nehtů a zápěstí. Roztírejte, až do okamžiku úplného vyschnutí přípravku na kůži. Provádějte až 10 krát denně nebo podle potřeby. Neužívejte vnitřně.

Obsah: 30 ml
Konzistence: gel
Účinná látka:: 70g ethanol

 

Efektivně eliminuje veškeré viry a bakterie během jediné minuty.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  • vysoce hořlavá kapalina a páry
  • způsobuje vážné podráždění očí
  • je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
  • uchovávejte mimo dosah dětí
  • chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, zákaz kouření
  • uchovávejte obal těsně uzavřený
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a/pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování, přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
  • odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

 

Více o produktu: